Hotline:
 • 0918349526
 • 0903136797
Tin Tức Cập Nhật
Thống Kê Truy Cập
Online:7 Truy cập hôm nay:641 Truy cập hôm qua:808 Tổng lượt truy cập:959,601
QUẠT LÒ SẮT CÁNH LÒNG SÓC: 1/2 HP( MÃ : 1/4 S)
QUẠT LÒ SẮT CÁNH LÒNG SÓC: 1/2 HP( MÃ : 1/4 S)
QUẠT LÒ SẮT CÁNH LÒNG SÓC: 1/2 HP( MÃ : 1/4 S)
 • Hãng sản xuất: NHANBINHDONG
 • Sản xuất tại: VIỆT NAM
 • Kích thước:
 • Công suất: 1HP
 • Sử dụng: 220V
 • Bảo hành: 12 THANG
 • Giá bán: 903,136,797 VNĐ
 • Cho vào giỏ
Mô tả sản phẩm

BƠM NƯỚC 2HP, 1PHA,ÔNG 60 (MÃ 2HP PHI 60)

QUẠT LÒ SẮT CÁNH LÒNG SÓC:  1/2 HP( MÃ : 1/2 S)

QUẠT LÒ NHÔM CÁNH LÒNG SÓC VÀ  CÁNH ÁP 1HP, 1PHA (MÃ 1HP NS)

QUẠT LÒ SẮT CÁNH LÒNG SÓC:  1/4 HP( MÃ : 1/4 S)

QUẠT LÒ SẮT CÁNH ÁP:  1/2 HP( MÃ : 1/2 NA)

QUẠT LÒ NHÔM CÁNH LÒNG SÓC:  ½ HP( MÃ :½ NS)

BƠM CHÌM 1HP, ÔNG 49 (MÃ: 1HP,49)

BƠM NƯỚC CHÌM 2HP, ỐNG 90  (MÃ: BC 2HP, 90)

QUẠT LÒ SẮT CÁNH LÒNG SÓC:  1/8 HP( MÃ : 1/8 S)

QUẠT LÒ SẮT CÁNH LÒNG SÓC:  1/4 HP( MÃ : 1/4 S)

QUẠT LÒ NHÔM  CÁNH ÁP 1HP VÀ 2HP, 1PHA (MÃ 2HP NA)

 

QUẠT LÒ NHÔM  CÁNH ÁP 1HP, 1PHA (MÃ 2HP NAV)

 

QUẠT LÒ NHÔM  CÁNH ÁP 1HP, 1PHA (MÃ 2HP NAV)

 

MOTO 2HP,1PHA THƯỜNG TUA 4P (MÃ: 2HP1PT)

BƠM CHÌM 1/2HP, ÔNG 49 (MÃ: 1/2HP,49)

BƠM CHÌM 1/2HP, 1F ÔNG 49 (MÃ: BC 1/2HP,49)

BƠM NƯỚC 1,5HP, 1F, ỐNG 49 (MÃ 1,5HP PHI 49)

MOTO 2HP, 3F CỐT ÂM THƯỜNG TUA (MÃ: 2HP 3FCA)

MOTO 2HP, 1PHA THƯỜNG TUA (MÃ: 2HP 1F)

MOTO 3HP 3F THƯỜNG TUA (MÃ: 3HP 3F)

MOTO 5HP 3F  THƯỜNG TUA (MÃ: 5HP 3PH)

CÁNH ÁP 2HP (MÃ: CA 2HP)

CÁNH ÁP 1HP (MÃ: CA 1HP)

 CÁNH LÒNG SÓC 1HP, 1/2HP; 1/4 HP,1/8 HP

 

 CÁNH LÒNG ÁP  1HP, 1/2HP; 1/4 HP,1/8 HP

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁNH LÒNG SÓC 1HP

 

CÁNH ÁP 1HP

 

 

 

CÁNH LÒNG SÓC 1/2HP

 

CÁNH LÒNG ÁP 1HP

ROTO+FE+VỎ+ĐẦU BƠM 1,5HP

ROTO+FE+VỎ+ĐẦU BƠM 2HP

ROTO+FE+VỎ+ĐẦUBƠM2HP

ROTO+FE+VỎ+ 2HP, 3F

ROTO+FE+VỎ+ 2HP, 3F

ROTO+FE+VỎ+ 5HP, 3F

ROTO+FE+VỎ+ 2HP, 1F

 

ROTO+FE+VỎ+ 3HP, 3F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BƠM NƯỚC 2HP, 1PHA,ÔNG 60 (MÃ 2HP PHI 60)

QUẠT LÒ SẮT CÁNH LÒNG SÓC:  1/2 HP( MÃ : 1/2 S)

QUẠT LÒ NHÔM CÁNH LÒNG SÓC VÀ  CÁNH ÁP 1HP, 1PHA (MÃ 1HP NS)

QUẠT LÒ SẮT CÁNH LÒNG SÓC:  1/4 HP( MÃ : 1/4 S)

QUẠT LÒ SẮT CÁNH ÁP:  1/2 HP( MÃ : 1/2 NA)

QUẠT LÒ NHÔM CÁNH LÒNG SÓC:  ½ HP( MÃ :½ NS)

BƠM CHÌM 1HP, ÔNG 49 (MÃ: 1HP,49)

BƠM NƯỚC CHÌM 2HP, ỐNG 90  (MÃ: BC 2HP, 90)

QUẠT LÒ SẮT CÁNH LÒNG SÓC:  1/8 HP( MÃ : 1/8 S)

QUẠT LÒ SẮT CÁNH LÒNG SÓC:  1/4 HP( MÃ : 1/4 S)

QUẠT LÒ NHÔM  CÁNH ÁP 1HP VÀ 2HP, 1PHA (MÃ 2HP NA)

 

QUẠT LÒ NHÔM  CÁNH ÁP 1HP, 1PHA (MÃ 2HP NAV)

 

QUẠT LÒ NHÔM  CÁNH ÁP 1HP, 1PHA (MÃ 2HP NAV)

 

MOTO 2HP,1PHA THƯỜNG TUA 4P (MÃ: 2HP1PT)

BƠM CHÌM 1/2HP, ÔNG 49 (MÃ: 1/2HP,49)

BƠM CHÌM 1/2HP, 1F ÔNG 49 (MÃ: BC 1/2HP,49)

BƠM NƯỚC 1,5HP, 1F, ỐNG 49 (MÃ 1,5HP PHI 49)

MOTO 2HP, 3F CỐT ÂM THƯỜNG TUA (MÃ: 2HP 3FCA)

MOTO 2HP, 1PHA THƯỜNG TUA (MÃ: 2HP 1F)

MOTO 3HP 3F THƯỜNG TUA (MÃ: 3HP 3F)

MOTO 5HP 3F  THƯỜNG TUA (MÃ: 5HP 3PH)

CÁNH ÁP 2HP (MÃ: CA 2HP)

CÁNH ÁP 1HP (MÃ: CA 1HP)

 CÁNH LÒNG SÓC 1HP, 1/2HP; 1/4 HP,1/8 HP

 

 CÁNH LÒNG ÁP  1HP, 1/2HP; 1/4 HP,1/8 HP

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁNH LÒNG SÓC 1HP

 

CÁNH ÁP 1HP

 

 

 

CÁNH LÒNG SÓC 1/2HP

 

CÁNH LÒNG ÁP 1HP

ROTO+FE+VỎ+ĐẦU BƠM 1,5HP

ROTO+FE+VỎ+ĐẦU BƠM 2HP

ROTO+FE+VỎ+ĐẦUBƠM2HP

ROTO+FE+VỎ+ 2HP, 3F

ROTO+FE+VỎ+ 2HP, 3F

ROTO+FE+VỎ+ 5HP, 3F

ROTO+FE+VỎ+ 2HP, 1F

 

ROTO+FE+VỎ+ 3HP, 3F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • HITACHI
 • Sumikura
 • NHAN
 • sony
 • AQUA FINE
 • Daikin
 • Toshiba
 • Carrier
 • SHARP
 • Aikibi
 • Kendo
 • Panasonic
 • LG
 • MITSUBISHI
 • NHANBINHDONG
 • NAGAKAWA
 • REETECH
 • SAMSUNG
 • FUNIKI
 • TRANE
 • MEDIA
 • ALASKA
 • ELECTROLUX
 • SANYO
 • DAEWOO
 • NHANBINHDONG
 • SANAKY